Klimatizacija, Ventilacija, Grejanje, Hladjenje...  

Air Conditioning, Ventilation, Heating, Cooling...

NPM Global Service doo, kuća od poverenja i prepoznatljiv kvalitet. Renomirani stručnjaci velikog iskustva. Izrada profesionalnih projekata, prodaja najeminentnijih brendova, montaža, servis i održavanje.

NPM Global Service Ltd., house of trust and recognizable quality. Reputable experts of great experience. Development of professional projects, sales of of the most eminent brands, installation, service and maintenance.

Kontaktirajte nas za najbolju ponudu - Contact us for best offer